0.00 Lek 0
Klasifiko sipas:
175.00 Lek
Thjerrëza 500 gr
75.00 Lek
Thjerrëza të konservuara 400gr
150.00 Lek
Thjerrëza në pako 250gr
129.00 Lek
Thjerrëza në pako
135.00 Lek
Grurë për hashure
135.00 Lek
Misër kokoshka paketim i madh
195.00 Lek
Thjerrëza të kuqe në pako 500gr
45.00 Lek
Misër kokoshka paketim i vogel
49.00 Lek
Trahana paketim në qese
129.00 Lek
Trahana paketim në kuti 500gr
85.00 Lek
Bullgur kokërrmadh 500gr
110.00 Lek
Thjerrëza kokërr vogël në pako